Missie

Wij geloven in de mogelijkheden van elk kind.

  • van elke ouder.
  • van elke begeleider.
  • van elke leerkracht.

en willen hen ondersteunen in hun ontwikkeling.

Wij willen extra kansen creëren voor kinderen met specifieke noden.
Wij willen samen deze extra uitdagingen aangaan,
binnen de vertrouwde omgeving van het kind.
Wij geloven in de kracht van samenwerken met alle betrokkenen.

Ontwikkelen doe je vanaf de geboorte.
Ontwikkelen doe je samen.
Wij geloven in het belang van ontwikkelingsstimulering van bij het begin.