Visie

1. Geloven in ontwikkeling (Reuven Feuerstein)

Elk kind wordt geboren met zijn/ haar eigen rugzakje vol mogelijkheden en uitdagingen om te
ontwikkelen.
Om deze mogelijkheden te laten ontwikkelen heeft het kind hulp nodig uit zijn/ haar eigen omgeving.
Feuerstein spreekt over het onvoorwaardelijk geloof dat ieder mens onbeperkte mogelijkheden
heeft om te ontwikkelen. Dat wil zeggen:
-Ieder kind heeft onbeperkte ontwikkelingsmogelijkheden.
-Ook een kind met een specifieke zorgbehoeften heeft onbeperkte ontwikkelingsmogelijkheden.
-Als (groot)ouder/ begeleider/ leerkracht kan je elk kind helpen in zijn ontwikkeling.
-Je kan jezelf ontwikkelen binnen je rol als (groot)ouder/ begeleider/ leerkracht. Je hebt hiervoor
onbeperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Een gespecialiseerd team kan je daarbij ondersteunen .

2. Belang van interactie en wederkerigheid in de ontwikkeling ( Pnina Klein)

Ontwikkelen doet een kind niet in zijn eentje, maar wel dankzij de mensen uit zijn/ haar vertrouwde
omgeving die hem/ haar hiervoor alle kansen geven. Zij hebben dus een belangrijke ondersteunende
rol. En dit al vanaf de geboorte.
Voor een groei in de ontwikkeling is er immers wederkerige interactie nodig.
Interactie creëer je eenvoudig door samen iets te doen met een kind waarbij zowel jij als het kind
betrokken zijn, zonder dat 1 van beide wordt afgeleid.
Onder wederkerigheid in een interactie verstaan we dat de boodschap die je als (groot)ouder/
begeleider/ leerkracht naar het kind brengt, moet aankomen en door het kind wordt beantwoord.
Maar ook omgekeerd: dat de boodschap die het kind naar de jou brengt, aankomt en door de jou
wordt beantwoord.

3. Samenwerking

Samen sta je sterker dan in je eentje. Samenwerking met het hele netwerk rond het kind (ouders,
brussen, begeleiders, therapeuten, leerkrachten) maximaliseert de ontwikkelingskansen van het
kind.
Een kind met specifieke zorgbehoeften en zijn opvoeders kunnen nood hebben aan de ondersteuning
door een gespecialiseerd team om hun zorgvragen te beantwoorden. Dit team vormt een mooie
aanvulling op de ervaringsexpertise van ouders en andere begeleiders van het kind.

4. Op maat

Elk kind is uniek. Elk gezin is uniek. Wij willen elk kind de ondersteuning bieden die het nodig heeft,
rekening houdend met zijn/haar specifieke zorgbehoefte, maar ook met respect voor de eigen
gezinscultuur.