Warrder

Eigenheid van het kind

Elk kind is anders en uniek. Dit vraagt om een aanbod op maat van het kind.

Eigenheid van het gezin

Elk gezin is anders en uniek. Dit vraagt om een aanbod op maat van het gezin.

Gelijkwaardigheid tussen ouders/ begeleiders/ therapeuten/ leerkrachten:

Ouders zijn de ervaringsdeskundigen van hun kind. Hun inbreng is van onschatbare waarde voor het
kind. Begeleiders, leerkrachten en therapeuten dragen op hun beurt hun steentje bij door hun
professionele kennis en vaardigheden. Via een mooie samenwerking worden zowel het kind als het

gezin rondom hem/ haar sterker gemaakt. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van leven en meer
ontwikkelingsmogelijkheden.