Samen geloven in ontwikkeling

Team

please write the content

Saskia Van Ransbeeck

Functie:

 • Coördinator team Co-libri
 • Samenwerking met het hele netwerk rond het kind bevorderen
 • Inclusiemogelijkheden voor het kind bevorderen binnen de reguliere kinderopvang of het gewone onderwijssysteem
 • Oriëntatie en informatie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Advies voor algemene ontwikkelingsstimulering
 • Opstarten, advies en opvolging spelstimulering
 • Psychodiagnostiek binnen het kader van de begeleidingen

 

Opleiding:

 • Master in de Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek
 • Extra gevolgde opleidingen:
  • Educatieve benadering van kleuters met autisme en een mentale beperking
  • Basistraining Bayley-III-NL
  • STOP 4-7
  • “VELOO”: Verrijkende Elementen voor Leren, Opvoeden en Onderwijzen
  • Geweldloze communicatie
  • MISC

Ervaring:

 • Orthopedagoge binnen de kinderwerking van Tikvatenoe vzw
 • Jarenlange ervaring in de verbindende ondersteuning van teams, ouders en kinderen met specifieke zorgbehoeften
 • Specifieke ervaring in het ondersteunen van sociale integratie projecten van kinderen met een handicap in het gewone onderwijs
 • Ervaring in de psychodiagnostiek van jonge kinderen

Sterktes:

 • Bekwaam in het inhoudelijk ondersteunen van en het samenwerken met het gehele netwerk rond een kind
 • Bekwaam in het luisteren naar vragen van ouders, hulpverleners en begeleiders en het zoeken naar mogelijkheden tot ondersteuning rekening houdend met de eigenheid van het jonge kind en zijn omgeving

Contact:

Saskia.Vanransbeeck@co-libri.be

Chantal Vermeiren

Functie:

 • Opstarten, advies en opvolging motorische stimulering
 • Advies rond sensorische stimulering
 • Advies voor specifieke hulpmiddelen en aangepast speelgoed
 • Diagnostiek op vlak van motoriek en sensorische ontwikkeling

 

Opleiding:

 • Bachelor in de Kinesitherapie
 • Extra gevolgde opleidingen:
  • Specifiek rond motoriek:
   • Dyspraxie
   • Zwemmen : ‘ speeltuin in het water ‘
   • Kinderen met visueel ruimtelijke problemen
   • Schrijfmotoriek
   • Psychomotoriek
   • Fysiotherapie voor jonge kinderen met het syndroom van Down
  • Specifiek opgeleid in sensomotorische integratie
  • Andere specifieke opleidingen:
   • Slaapproblemen
   • Rekentrappers
   • Lezen en spelling voor leerlingen met dyslexie en taalproblemen
   • Downsyndroom
   • Brain Gym
   • Autogene drainage

 

Ervaring:

 • Kinesitherapeut bij Tikvatenoe vzw (tot op heden)
 • Sensorisch consulente bij Tikvatenoe vzw (tot op heden)

 

Sterktes:

 • Bekwaam in het stimuleren van zowel de fijne als de grove motoriek bij jonge kinderen
 • Bekwaam in het werken rond sensorische gevoeligheden
 • Specifieke ervaring met het werken met (jonge) kinderen met Down Syndroom, dyspraxie en ASS

Contact:

Chantal.Vermeiren@co-libri.be

Christel Vanbaelenberghe

Functie:

 • Opstarten, advies en opvolging taalstimulering, voeding en communicatie
 • Advies voor specifieke hulpmiddelen daaromtrent
 • Diagnostiek op vlak van taal en communicatie

Opleiding:

 • Bachelor in de logopedie
 • Extra gevolgde opleidingen:
  • Specifiek rond spraak(ondersteuning)
   • PROMPT articulatie
   • WESP zinsbouw en taal
   • Logopedie bij zeer jonge kinderen met een ernstige mentale handicap (Kon-Tiki)
   • Dyspraxie (Jongelinckxhof)
   • Stemproblemen en behandeling bij jonge kinderen
   • SMOG gebaren + SMOG voor personen met een motorische handicap (Institute de la Famille in Brussel)
   • Alternatieve communicatie: Bliss, PECS, Mind Express, alternatieve communicatiemiddelen
   • Methode van Uden (orale methode voor doven en slechthorenden)
   • TEACCH autisme
   • PECS
   • ABA
   • Floortime autisme
  • Specifiek rond eten en drinken
   • Eet- en drinkbegeleiding
   • Voedingsproblematieken
  • Specifiek rond ASS
   • Eetproblemen bij autisme
   • Imitatietraining bij jonge of laagfunctionerende kinderen met ASS
   • Vroegbehandeling bij ASS (Appelboomke in Hasselt)
  • Specifiek rond Downsyndroom
   • Down-symposia
   • Leespraat
  • Andere
  • Basale stimulatie (Zevenbergen)

Ervaring:

 • Logopediste bij Tikvatenoe vzw (tot op heden)
 • Meegewerkt aan Staten Generaal Syndroom van Down in de werkgroep ‘levenslang leren’ met als taak om advies uit te brengen aan de bevoegde minister.
 • Veel ervaring in het werken met jonge kinderen met diverse taal- en voedingsproblematieken

Sterktes:

 • Bekwaam in het stimuleren van taal en communicatie bij jonge kinderen afgestemd op hun specifieke ondersteuningsnoden
 • Bekwaam in het uitbouwen van de voeding bij jonge kinderen
 • Specifieke ervaring met het werken met (jonge) kinderen met Down Syndroom, dyspraxie en ASS

Contact:

Christel.Vanbaelenberghe@co-libri.be

Vera Turpyn

Functie:

 • Intakegesprek
 • Ondersteunen in de administratieve zoektocht van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)
 • Informatie en oriëntatie
 • Communicatie rond facturatie

 

Opleiding:

 • Master in de Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek
 • Gedragstherapie
 • Bachelor na bachelor “autisme”

 

Ervaring:

 • Manager zorggebonden diensten Tikvatenoe vzw (tot op heden)
 • Lector in de BanaBa ‘Autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief’ aan de ArtesisPlantijn Hogeschool te Antwerpen (tot op heden)
 • Jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsachterstand

 

Sterktes:

 • Bekwaam in het luisteren naar vragen van ouders, hulpverleners en begeleiders en het zoeken naar mogelijkheden tot ondersteuning rekeninghoudend met de eigenheid van het jonge kind en zijn omgeving
 • Goed op de hoogte van de sociale administratie en van mogelijkheden binnen het Vlaamse zorglandschap

Contact:

Vera.Turpyn@co-libri.be

Ann Cool:

Functie:

 • Intakegesprek
 • Ondersteunen in de administratieve zoektocht rond het groeipakket, de verhoogde kinderbijslag, mutualiteit, zorgkas, domiciliëring,…
 • Informatie en oriëntatie

 

Opleiding:

 • Bachelor Sociaal Werk

 

Ervaring:

 • Maatschappelijk AssistentTikvatenoe vzw (tot op heden)
 • Vertrouwenspersoon Tikvatenoe vzw (tot op heden)
 • Jarenlange ervaring in het begeleiden van ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte

 

Sterktes:

 • Bekwaam in het luisteren naar vragen van ouders, hulpverleners en begeleiders en het zoeken naar mogelijkheden tot ondersteuning rekeninghoudend met de eigenheid van het jonge kind en zijn omgeving
 • Empathische houding

Contact:

Ann.Cool@co-libri.be